fecri ati şiiri özellikleri

Batıdaki benzerleri gibi dil, edebiyat ve sanatın gelişmesine, ilerlemesine hizmet etmek; gençleri bir araya getirmek; seviyeli fikir münakaşalarıyla halkı aydınlatmak; değerli ve önemli yabancı eserleri Türkçeye kazandırmak; Batıdaki benzer topuluklarla temas kurmak, böylece Türk edebiyatını Batı edebiyatına yaklaştırmak, Batı edebiyatını Türk edebiyatına tanıtmak amacındadırlar.

-Servet-i Fünûn’a bir tepki olarak ortaya çıkmasına rağmen, şiir sahasında bu edebiyatın özelliklerini sürdürürler.


-Şiirlerinde işledikleri başlıca temalar tabiat ve aşktır.


-Tabiat tasvirleri gerçekten uzak ve subjektiftir.


-Dil bakımından Servet-i Fünûn’un devamıdır. Arapça ve Farsça kelime ve tamlamalarla dolu, günlük dilden uzak ve kapalı bir şiir dili oluşturmuşlardır.

-Aruz veznini kullanarak serbest müstezat türünü daha da geliştirmişlerdir.

Etiket: fecri ati şiiri özellikleri

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !