10.sınıf dil ve anlatım 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137

sayfa 147 hazırlık
1.bir konu hakkında bilgi edinmek için o konuyla ilgili yazılmış metinlere,ansiklopedilere ve konuyla ilgili diğer kaynaklara başvurulur.
2.''ansiklopedik bilgi''sözüyle ansiklopedi ile ilgili bilgi,ansiklopedilerde verilen bilgiler gibi verilmiş bilgi anlatılmaya çalışılır.
3.öğrenilen bilgiler notlar alınarak ve tekrar edilerek kalıcı hale getirilebilir.
4.öğrenilenlerin başkalarına aktarılırken doğru ve eksiksiz olarak aktarılmasına dikkat edilmelidir.
5.bir metnin anlaşılması ve yorumlanmasında okuyucunun gerekli bilgi birikimine sahip olması gerekir.

sayfa 148
1.metin
1.metinde meridyenin ne olduğu ve özellikleri verilmiştir.
2.metin,okuyucuya meridyenler hakkında bilgi vermek amacıyla yazılımıştır.

2.metin soruları
1.verilen metinde klasisizmin gayesi,dayandığı temel özellikler ve bunların açıklaması verilmiştir.
2.öğretici anlatımlarda daha çok nesnel anlatım türü kullanılır.

3.metin soruları
1.metinde maddenin 3 hali hakkında öğretici bilgiler verilmiştir.
2.verilen mtindeki parçalar arasında konunun daha iyi öğretilmesi ,anlaşılması açısından bir ilişki kurulmuştur


9.etkinlik
*''futbol yirmi iki oyuncu ile oynanan bir spordur.90x50 boyutunda bir sahada oynanan bu oyunda amaç rakip kaleye topu belli kurallar dahilinde atabilmektir.''


sayaf 149
2.etkinlik
*tabloda verilen özelliklerin hepsi bütün metinler içindir.

3.etkinlik
merdiyenler----meridyenler hakkında bilgi vermek
klasisizm---klasisizm hakkında bilgi vermek
maddenin üç hali---maddenin üç hali hakkında bilgi vermek

sayfa 150
5.etkinlik
*4.metinde söz sanatlarına ,yan anlam ifade eden kelime ve kelime gruplarına yer verilmiş buna karşın 5.metinde bu ifadelere yer verilmemiştir.
*öğretici metinlerde söz sanatlarına ,yan anlam ifade eden kelime ve kelime gruplarına yer verilmez.
8.etkinlik
ortak yönleri
bir konu hakkında açıklama yapma,bilgi verme ,konuyu aydınlatma amacıyla yazılırlar.
*dil göndergesel işlevinde kullanılır.
*söz sanatları ,yan anlamlı kelime ve kelime grupları bulunmaz.

farklı yönleri
*herbiri farklı bir konu işler.


11.etkinlik
birdenbire
giderek
birdenbire
çok
hep
gözünüzün içine bakıp
sabırla
şu tarihte
hemen ardından
artık durmadan
uzun uzun
ballandıra ballandıra
uzun da
birdenbire
şöyle
böyle
yazar
dursuz duraksız
bir o kadar da
hiç mi hiç
yine
bugün

*metne yerleştirilen zarflar ,yapılan iş,olu veya hareketlerin anlamını çeşitli yönlerden etkileyerek metnin anlatımına katkıda bulunmuştur.
*sıfatlar isimleri niteler veya belirtir,zarflar ise fiilleri belirtir

7. metnin anlaşılması için okuyucunun bilgiyi kavrayabilecek belli bir birikime sahip olması gerekir.

sayfa 155-159
hazırlık
1-bilgi sahibi olunan bir konu hakkında açıklama yapılırken açıklaması yapılan konu özetleyici ve yargı bildiren ifadelerle verilmektedir.
2-düşünceyi geliştirme yollarından(örneklendirme,açıklama,karşılaştırma) yararlanırdım.
3-yaşadığımız her an zamn kavramını algılarız..

1.Etkinlik
>metinlerin ortak özellikleri
-dil göndergesel işlevde kullanılır
-ifadeler kesin ve açıktır
-düşünceyi geliştirme yollarındn yararlanılır
-yazarın amacı okuyucuyu bilgilendirmektir
-ifadeyi veren cümleler özetleyicidir
-sade,gösterişsiz,yalın,duru anlatım vardır
-kelimeler gerçek anlamıyla kullanılır
-alıcının ve sunucunun bilgi birikiminin olması gerekir
-konunun can alıcı,dikkat çekici yönleri ön plandadır.

İNCELEME
1.metin
1-metin kompozisyon kavramını açıklamak için yazılmıştır.
2-yazar açıklanan konuyla ilgili yeterli bilgiye sahiptir.
3-çoğunda bir yığın bilgi var fakat bunların konu ile ilgisi yok ve çoğu karmakarışık.Kompozisyon işte bunların zıddıdır.Çeşitli konularda düzensiz bir yığın bilgiye sahip olmak yeterli değildir.Öğrenci herhangi bir konuda lüzumlu ile lüzumsuzu seçebilmeli,fikirlerini bir sıraya koymasını öğrenmelidir...vs.
4-yazar düşüncey geliştirme yollarından yararlanmıştır.


2.metin
1-metinde işlenen çiçek konusu değişik milletlern çiçeğe ve dolayısıyla doğaya duyduğu sevgi yönüyle ele alınmıştır.
2-değişik milletlerin(Japonlar,Çinliler,Türkler) karşılaştırlması ve bu milletlerin çiçeğe ve doğaya verdiği önemi belirten örneklerle işlenmiştir.

2.Etkinlik
bu metinlerde dil göndergeselişlevde kullanılmıştır.
3.Etkinlik
durum zarfları fiil veya fiilimsileri durum yönünden niteleyerek metindeki cümlelere bu yönüyle anlam kazandırmıştır.

3.metin
1-hikayede yoğunluk kavramının hikayelere göre değişen yönleri üzerinde durulmuştur.
2-yazar,bu metinde açıkladığı konuya hakimdir.

4.Etkinlik
>yazar okuyucuya seslenmiştir.
<yazar,işlediği konuyu okuyucuy olduğu gibi, karmakarışık ve anlaşılması zor cümlelere yer vermeden aktrmaya çalışmıştır.

5.Etkinlik
tablodakilerin hepsini işaretleyin.

ANLAMA ve YORUMLAMA
6.Etkinlik
-dil göndergesel işlevde kullanılır,düşünce ve duygu kısa ve kesin ifadelerle dile getirilir, konu örneklerle ve karşılaştırmalarla açıklanmaya çalışılır.
7.Etkinlik
tablodaki özellikler..


sayfa 125
inceleme
1.çanakkale destanı metnide çanakkale savaşı ve savaşa katılanlar savaşın önemi ve büyüklüğü vurgulanacak şekilde destansı bir anlatımla ele alınmıştır.
2.şair şiirinde çanakkale savaşına ve savaşa katılan kişilerin özelliklerine (ırklarırenkleri)değinmişsavaşta yaşanılan olaylara olağanüstünlükler katarak destansı bir anlatımla konuyu işlemiştir.
3.verilen şiirde çanakkale savaşı destansı bir anlatımla ele alınmış adeta savaş sahnesi savaşın büyüklüğü ve dehşeti gözler önünde canlandırılmaya çalışılmıştır.

sayfa 125 5.etkinlik
*şiirde işoluşhareket bildiren kelimelere örnekler;
''yükleniyor-diksem-sarılmış-gelmiş-veriyor-saçıyor-yırtılmasa-kustu-edecek-ettin-dedirir''gibi..

görülen geçmiş zaman:kuştudöktüdediçiğnetmediettinparçaladın
öğrenilen geçmiş zaman:sarılmışuzanmışgelmişdurmuş
şimdiki zaman:kaynıyorduruyorbakıyorsunparçalıyorkaldı rıyor yükleniyor
gelecek zaman:edecektaşacaksınçiğnetmeyecek
geniş zaman:ederbilmemisterboşanırsinerdedirir

dilek kipleri
istek kipi:gömelim
şart kipi lmasaduysamdiksemuzatsamçatsambekletsem etse msarsamöpsebaksan
gereklilik kipi:yok
emir kipi:seyretgelkazsınistemeçiğnetme

sayfa 125 6.etkinlik

metindeki fiiler
verdi:görülen geçmiş zaman3.tekil kişi
ilettiler:görülen geçmiş zaman3.çoğul kişi
çöktü:görülen geçmiş zaman3.tekil kişi
yat:emir kipi2.tekil kişi
duydu:görülen geçmiş zaman3.tekil kişi
geliyordu:şimdiki zmanın hikayesi3.tekil kişi
oyalanmasın:emir kipi3.tekil kişi
gösterelim:istek kipi1.çoğul kişi
çıkarmayalım:istek kipi1.çoğul kişi
*bir cümledeki yargının cümleyi söyleyenin niyeti açısından kazandığı özelliğe göre kip ve kişi ekleri önem kazanır.
*okunan destansı anlatımla oluşturulmuş metinlerde daha çok haber kipleri kullanılmıştır.

sayfa 126 7.etkinlik
anlamlarına göre fiiller
kılış fiileri(nesne alabilen fiil)
aldı-buyur etti-derim-alır-dersiniz-bas-düşürdün-ver-çevrildi-kurarlar

durum fiileri(nesne almayan fiil)
oturmadı-baktılar-başladı-dedi-döndü-saldıracaklar-konuştu

oluş fiileri(öznedeki değişimin zamanla fark edildiği fiil)

unut-ol-ittifak eyle

sayfa 127 2 ve 3.metin
1.''kanije kalesinin fethi ''metnindeki kanije kalesinin fethi konusu gerçekçi bir diile ele alınmıştır.''genç osman''metninde de bağdat'ın fethine katılan genç osman adlı bir asker konu edinilmiştir.

2.''kanije kalesinin fethi''metni tarihi bilgilere dayanılarak gerçekçi bir dille işlendiği için gerçekçi bir özellik kazanmıştır.''genç osman ''metni ise tarihi bir olayı destansı bir anlatımla ele aldığı için daha etkileyicidir.

3.''kanije kalesinin fethi''metni tarihi bir olay hakkında bilgi vermek için yazılmıştır.bu yüzden sadegerçekçi bir anlatımı vardır.''genç osman ''metninde de tarihi bir olay anlatılmış fakat bu anlatıma yiğitçedestansı bir anlatım katıldığı için anlatım daha etkileyici olmuştur.

sayfa 127 8.etkinlik

isim -fiiler (-ma-iş-mak)
olmakçıkmakkurmayı

sıfat fiilller( acak-an-ası-dık-maz-miş)
geçtiğiişlediğiolduğubulunduğuplanlayanbuluna ndediğingittiği

zarf fiiler (ıp-ince-arak-ken-madan-dıkça-maksızın-r-maz vb
çıkıpüzereykengeçirerekdeyipgönderipvazgeçip sevk edipulaşmadan

sayfa 127 9.etkinlik

keskin
kökleri:kes-kin
fiilimsi eklerini almış mıdır?:yok
olumsuzluk şekilleri varmıdır?:yok
fiilimsimidir?:fiilimsi değildir.
fiilimsi ise türü nedir?:yok

uyku
kökleri:uyu-ku
fiilimsi eklerini almış mıdır?:yok
olumsuzluk şekilleri varmıdır?yok
fiilimsi midir:fiilimsi değildir
fiilimsi ise türü nedir?:yok

bilmeyerek
kökleri:bil-me
fiilimsi eklerini almış mıdır?:-erek
olumsuzluk şekilleri varmıdır?:bilme-yerek
fiilimsi midir:filimsidir
fiilimsi ise türü nedir?:zarf-fiil

patlamaya
kökleri atla-t
fiilimsi eklerini almış mıdır?:-ma
olumsuzluk şekilleri varmıdır? atlat-ma-maya
fiilimsi midir:fiilmsidir
fiilimsi ise türü nedir?:isim-fiil

sayfa 128 10.etkinlik

*''çanakkale destanı '' metninde kaynıyor kum gibi tufan gibi mahşer mahşeröteden saikalar parçalıyor afakıberiden zelzeleler kaldırıyor a'makıölüm indirmede gökler ölü püskürmede yer o ne müthiş tipidir:savrulur enkaz-ı beşer ....'gibi ifadelelerle savaş sahnesi ve savaşta Türk askerlerinin yaptıkları olağanüstü özellikler katılarak anlatılmaya çalışılmıştır.
''oğuz kağan destanında ise oğuz kağan'ın özellikleri ve yaptıkları olağanüstü özellikler (bu oğul anasının göğsünden ilk sütü içip bundan sonra içmedi.çiğ etçorba ve şarap istedi.dile gelmeye başladı. kırk gün sonra büyüdü....vb)katılarak anlatılmıştır.

*bu anlatılan olağanüstü olaylar ve kişiler anlatımın da olağanüstü bir özellik kazanmasını sağlamıştır.

sayfa 128 11.etkinlik

*destansı anlatımlardestanlarda yer alan olağanüstü olayların yiğitçe ve meydan okuyan kahramanlıkları anlatan havasını yansıtır.destansı anlatımlarda tarihte yaşanmış önemli olaylar ve kahramanlıklar destan havası içinde anlatılır.


Etiket ; 10.sınıf dil ve anlatım 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 cevapları, Sayfa 128 Cevapları, Sayfa 129 Cevapları, Sayfa 130 Cevapları, Sayfa 131 Cevapları

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !